Η  «Καταναλωτική Συνείδηση» είναι Σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  και ο σκοπός της είναι η προστασία του καταναλωτή και η βελτίωση της ποιότητας της ζωής του. Ιδρύθηκε στις 10-03-2006.

Η «Καταναλωτική Συνείδηση» μέσα από τις κοινωνικές της δραστηριότητες επιδιώκει:

1.Την προστασία της υγείας και ασφάλειας του καταναλωτή.

2.Την ενημέρωση, εκπαίδευση και σωστή πληροφόρηση του.

3.Την εκπροσώπηση του στα όργανα, τα οποία παίρνουν αποφάσεις που τον αφορούν, καθώς και στη δικαιοσύνη, μέσω συλλογικών αγωγών και άλλων μέσων.

4.Την βελτίωση της ποιότητας (υγιεινής, ασφαλούς χρήσης, ανθεκτικότητας ) των καταναλωτικών προϊόντων καθώς και των παρεχομένων υπηρεσιών.

5.Τον έλεγχο κόστους και τιμής των προϊόντων.

6.Τον έλεγχο και περιορισμό της παραπλανητικής διαφήμισης.

7.Την προστασία και βελτίωση του περιβάλλοντος,       και τέλος

8.Τη γενικότερη προώθηση των συμφερόντων του καταναλωτή.


 

Για  την  επίτευξη  των  σκοπών  της, μεταξύ  άλλων , έχει  προβεί  στις   κάτωθι  ενέργειες:

Α.  Έχει συνεργασθεί  με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στα πλαίσια του έργου «Δράσεις  Ενίσχυσης της Απασχόλησης  Ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Α΄ Κύκλος» και έχει υλοποιήσει τρία προγράμματα με τίτλο «ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ» στους Δήμους Λεχαινών, Αρχαίας Ολυμπίας και Αμαλιάδας.

Οι στόχοι των προγραμμάτων που υλοποιήθηκαν ήταν να:

- ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, οι γονείς και όλοι οι επισκέπτες της έκθεσης ζωγραφικής σχετικά με τα επίκαιρα θέματα της προστασίας του περιβάλλοντος .

- αναδείξει ζητήματα σχετικά με το περιβάλλον, που αφορούν στην προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.

- αυξήσει την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και να καταδείξει την ανάγκη για ουσιαστική πολιτική βούληση για την προάσπιση της δημόσιας υγείας και την εφαρμογή νέων κανόνων ζωής.

-  εξετάσει τα προβλήματα και τους κινδύνους που εγκυμονούν και να προτείνει λύσεις για τη διατήρηση της ποιότητας του περιβάλλοντος.

Β.  Έχει συνεργασθεί  με το Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας στα πλαίσια του έργου «Δράσεις  Ενίσχυσης της Απασχόλησης  Ανέργων με την ενεργό συμμετοχή των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) Β΄ Κύκλος» και έχει υλοποιήσει δύο προγράμματα με τίτλο «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (ΤΕΧΝΗ ΑΠΟ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ )» στους Δήμους Πηνειού και Βαρθολομιού.

Τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν αποσκοπούσαν στο να παρουσιάσουν το πρόβλημα των απορριμμάτων και την εναλλακτική αξιοποίησή τους από τους μαθητές στις μορφές τέχνης ή ως χρήσιμα αντικείμενα καθημερινής χρήσης έτσι ώστε οι μαθητές να:

- διερευνήσουν και να καταγράψουν αιτίες που καταστρέφουν τη φυσική ζωή, όπως για παράδειγμα η ρύπανση, η αλόγιστη χρήση βιώσιμων πόρων, η καταστροφή των δασικών εκτάσεων και να προβάλουν τις απόψεις και τις σκέψεις τους με τρόπο μοναδικό, ευχάριστο και πρωτότυπο.

- γνωρίσουν το πρόβλημα των σκουπιδιών μέσα στο χρόνο.

- γνωρίσουν τη διαχείριση των σκουπιδιών στο πρόσφατο παρελθόν του τόπου τους.

- γνωρίσουν τις καταναλωτικές συνήθειες στο άμεσο παρελθόν του τόπου τους και να συγκρίνουν με την παρούσα κατάσταση.

- αναγνωρίσουν τη χρησιμότητα παλιών αντικειμένων στη δημιουργία νέων.

- αναγνωρίσουν την εικαστική αξία κάποιων σκουπιδιών.

- ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων με εναλλακτικό τρόπο.

 - ευαισθητοποιήσουν το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο μέσω ενός μονίμου εκθεσιακού χώρου για έργα τέχνης και κατασκευές από άχρηστα υλικά και της δημοσιότητας της δράσης.

Γ. Στα  πλαίσια  Υλοποίησης  του  ειδικού  προγράμματος «Ευαισθητοποίησης  Νέων Στην Προστασία του Φυσικού Περιβάλλοντος Με Δράση σε πληγείσες περιοχές» υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς η «ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ» συνεργάσθηκε από την αρχή της υλοποίησης του σχεδίου με τους αρμόδιους τοπικούς φορείς του δήμου Πύργου, για την δενδροφύτευση - αποκατάσταση του φυσικού κάλους του  Δ.Δ. Σαλμώνηςαπό τις καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν τον Νομό μας το καλοκαίρι του 2007.

Δ. Αναφορά στην ημερίδα για την Βιώσιμη Κατανάλωση

Ε. Αναφορά για τα δημοσιεύματα ενημέρωσης προς τους καταναλωτές