Νόμος 4177/2013 (ΦΕΚ 173/Α/8.8.2013)
Κανόνες ρύθμισης της αγοράς προϊόντων και της παροχής υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. - Τροποποίηση του ν. 2251/1994 (Κεφάλαιο Δ', άρθρα 40-42)
   Κανόνες υγιεινής σχολικών κυλικείων, καντινών (σταθερών), χώρων εστίασης εντός των σχολείων και καθορισμός των προϊόντων που διατίθενται από αυτά εντός δημοσίων και ιδιωτικών σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
   Α.Δ. 3/2012 Τιμές κυλικείων
   ΝΟΜΟΣ 3730/2008
Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά και άλλες διατάξεις.
   1924/2006
Διορθωτικό στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τους ισχυρισμούς διατροφής και υγείας που διατυπώνονται στα τρόφιμα.
   Νομοθεσία για τα τρόφιμα- Εγκύκλιοι Ε.Φ.Ε.Τ.
   Νομοθεσία για τα τρόφιμα- Εθνική νομοθεσία
   Νομοθεσία για τα τρόφιμα- Ευρωπαϊκή νομοθεσία
   Νομοθεσία για τα τρόφιμα- Οδηγοί ορθής πρακτικής