Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Καταναλωτική Συνείδηση αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 10/07/2024 και ώρα 15:00 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 

2. Έγκριση υποψηφιοτήτων διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. 

3. Διεξαγωγή εκλογών διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής. 

4. Ανακοίνωση εκλογικού αποτελέσματος.

 

 

 

Μετά τιμής

Το διοικητικό συμβούλιο

 

Δευτέρα 01/07/2024

 

Δείτε το σχετικό έντυπο