Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Καταναλω-τική Συνείδηση αποφασίζει την σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης την Τετάρτη 02/06/2021 και ώρα 15:00 μ.μ. με θέματα ημερησίας διάταξης:

 

1. Εκλογή εφορευτικής επιτροπής. 

2. Έγκριση υποψηφιοτήτων διοικητικού συμβουλίου και ελεγκτικής επιτροπής ύστερα από εισήγηση του Δ.Σ. 

3. Διεξαγωγή εκλογών διοικητικού συμβουλίου και ε-λεγκτικής επιτροπής. 

4. Ανακοίνωση εκλογικού αποτελέσματος.

 

 

 

Μετά τιμής

Το διοικητικό συμβούλιο

 

Τρίτη 25/05/2021

 

Δείτε το σχετικό έντυπο